Karin Fingal

Universitetet satsar på lika villkor

Vid Linnéuniversitetet råder nolltolerans mot diskriminering, trakasserier
och andra typer av kränkningar.

För dig som har blivit utsatt eller misstänker någon form av kränkande behandling så har universitetet rutiner för att hantera ärendet.

– Det är viktigt att studenter som upplever sig utsatta för kränkningar anmäler, eller om man observerar en misstänkt kränkning eller sexuella trakasserier också anmäler. Som student ska du i första hand vända dig till prefekten på din institution för att få hjälp, säger Karin Fingal, koordinator för lika villkor.

Dokumentet Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering och kränkande särbehandling finns till för att skapa en rättssäker hantering av anmälningar om misstänkta kränkningar för både studenter och medarbetare.

På studentsidorna kan du läsa mer om definitionen diskriminering och sexuella trakasserier och hur du gör en anmälan. 
Studentsidan om diskriminering och sexuella trakasserier eller dokumentet om Processbeskrivning vid misstänkt diskriminering och kränkande särbehandling