Torbjörn Forkby installationsföreläser

Universitetets nya professorer föreläser om sin forskning

Lär dig mer om folkmusik, social status, skogens kolbalans, läsförmåga, demokrati, hällristningar och mycket mer när Linnéuniversitetets nya professorer håller installationsföreläsningar. Föreläsningarna äger rum 24 och 31 januari samt 1 februari 2023, är öppna för alla och sänds även live.

I år kommer 14 nya professorer att föreläsa. Föreläsningar ges i Kalmar tisdag 31 januari, samt i Växjö tisdag 24 januari och onsdag 1 februari. De är öppna för alla och live-sänds även via webben (se länkar på respektive sida nedan).

Välkommen att ta del av universitetets forskning inom filmvetenskap, statsvetenskap, arkeologi, matematikdidaktik, musikvetenskap, religionsvetenskap, socialt arbete, sociologi, svenska språket, engelsk litteraturvetenskap, skogsbrukets digitalisering, skogshushållning med inriktning mot skogens klimatnytta, skoglig ekofysiologi, samt skogliga biokompositmaterial.

Ett samtal med årets hedersdoktorer Åsa Jungnelius och Vésteinn Hafsteinsson i Kalmar torsdag 2 februari 2023 arrangeras också.