Peter Aronsson, rektor

Universitetsstyrelsen föreslår Peter Aronsson som fortsatt rektor

Linnéuniversitetets styrelse föreslår regeringen att Peter Aronsson omförordnas som rektor. Beslutet fastställdes vid styrelsemötet på fredagen.
– Styrelsen står enig bakom dagens beslut och det är mycket glädjande, säger Kerstin Hermansson, ordförande i universitetsstyrelsen.

Styrelsens förslag om omförordnande skickas nu till regeringen, som är den som formellt utser rektor vid universitetet.

– Ledamöterna i universitetsstyrelsen ser att Peter Aronsson är kompetent och har ett gott renommé. Hans stora engagemang och förmåga att samverka med det omgivande samhället är mycket betydelsefullt för universitetet, säger Kerstin Hermansson.

Hermansson pekar på att universitetet har de senaste åren gjort viktiga strategiska satsningar, arbetat målmedvetet kring tvärvetenskapliga kunskapsmiljöer och lagt stort fokus på extern finansiering. Detta är delar av ett pågående arbete i enlighet med universitetets styrdokument Mål 2025 och Vision 2030, och styrelsen anser att det är angeläget att det fullföljs.

Som exempel på det nämner Hermansson att Linnéuniversitetet på mindre än två år dubblerat sin externa forskningsfinansiering från de större finansiärerna som bland andra inkluderar Vetenskapsrådet, Familjen Kamprads stiftelse och EU. Här har universitetet gått från 163 miljoner kronor i extern forskningsfinansiering för 2020, till cirka 286 miljoner kronor för 2022 (siffrorna för 2022 är fortfarande något preliminära).

– Linnéuniversitetet är just nu inne i en spännande utvecklingsfas. Här kan styrelsen konstatera att det hårda arbetet för ökad externfinansiering, med fokus på forskningssamarbeten och kvalitet börjar ge frukt, säger Kerstin Hermansson. Det pågår också ett intensivt och viktigt arbete med utbildningsstrategi och det livslånga lärandet.

Linnéuniversitetet visar också på en tydlig utvecklingskurva med fler studenter, fler anställda, fler forskare och ökat antal vetenskapliga publiceringar de senaste fem åren.

– Utvecklingen är mycket glädjande och visar att Linnéuniversitetet utvecklats till ett av landets större lärosäten med betydelsefull utbildning, forskning och samverkan både i ett nationellt och internationellt perspektiv, menar Kerstin Hermansson.

– Jag är tacksam för dagens besked och ödmjuk inför uppgiften. Vi har mycket att arbeta vidare med och jag ser fram emot de kommande åren, säger rektor Peter Aronsson i en kommentar.

Kontakt

Kerstin Hermansson, ordförande i universitetsstyrelsen, telefon 0706-32 72 80
Peter Aronsson, rektor