Tangentbord

Uppgradering av MyMoodle lördag 21 oktober 2023

MyMoodle kommer att uppgraderas till nyare version lördagen den 21 oktober och planeras vara helt avstängd mellan kl. 00:00 – 16:00.

Efter uppgraderingen genomförs efterarbete, vilket kan medföra driftstörning under söndagen den 22 oktober.

Beroende på pågående upphandling av extern driftleverantör och för att vi under tiden ska kunna upprätthålla säkerheten i MyMoodle, behöver detta göras under pågående hösttermin. Tidpunkten är vald så att uppgraderingen ändå ska påverka verksamheten så lite som möjligt.

Läs mer om uppgraderingen och nyheterna i den kommande versionen