Aktiva barn

Vägar till förskollärarexamen och examen för lärare i fritidshem

Den 24 januari bjöd Lärarutbildning Linné in till informationsträff om programmen: Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan och Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat.

Träffen ägde rum digitalt och drygt 50 personer deltog.

Målgrupp var personal utan examen som redan arbetar i förskola och fritidshem. Även skolhuvudmän och rektorer som har intresse av utbildningarna var välkomna att ta del av informationen.

Utbildningssamordnarna Jutta Lesell och Frida Svensson presenterade utbildningarna och berättade om erfarenheter från tidigare studenter. Via länken nedan finns dokumentation från dagen och information om programmen:

  • Förskollärarprogrammet för pedagogiskt verksamma i förskolan
  • Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem, erfarenhetsbaserat

Dokumentation från informationsträffen 24 januari 2023: Vägar till förskollärarexamen och examen för lärare i fritidshem