Validering i praktiken

Validering i praktiken 7,5 hp – ny kurs startar hösten 2023

Välkommen till en kurs för dig som vill lära dig mer om validering! På uppdrag av Skolverket kommer Linnéuniversitetet även hösten 2023 att ge kursen ”Validering i praktiken”.

Validering innebär en kartläggning av kunskap och kompetens. När man validerar jämförs kunskaper och erfarenheter med de lärandemål som är uppsatta för det aktuella ämnet, programmet eller kursen. På uppdrag av Skolverket genomför Linnéuniversitetet utbildningen om validering i praktiken, det vill säga om hur en individs kunskaper och kompetenser kartläggs som ett led i en valideringsprocess.

Kursen riktar sig till dig som vill utveckla dina kunskaper i det viktiga arbetet med validering av vuxnas kunskap och kompetens.

Kursen är en distansutbildning, med ett fåtal träffar på campus Växjö, på deltid under en termin. Deltagandet i kursen är kostnadsfritt. Kostnader för resa, kost och logi samt kurslitteratur tillkommer.

Sista ansökningsdag: 6 juni 2023