Träd som nätverk

Välkommen att delta i Linnéuniversitetets skolnätverk

Arbetar du i förskola eller skola? Genom Linnéuniversitets skolnätverk kan du ta del av ny forskning och diskutera aktuella frågor med personal på lärarutbildningen och kollegor från andra skolhuvudmän.

Skolnätverk för förskola och skola

Linnéuniversitetet samarbetar med regionens förskolor och skolor genom nätverk inom olika ämnesområden och professioner. Några nätverk är knutna till ett visst ämne: exempelvis för bild, svenska eller historia. Andra nätverk är professionsinriktade: exempelvis för yrkeslärare, lärare i fritidshem eller lärare i den anpassade skolan.

Flera skolnätverk har funnits sedan många år tillbaka, medan andra är nystartade. Många skolnätverk har etablerade kontakter med Skolverket och olika nationella och regionala aktörer.

Mer information

Via länken nedan finns information om skolnätverken. Hör gärna av dig till ruc@lnu.se om du har frågor om skolnätverken eller om du inte hittar det du söker Linnéuniversitetets skolnätverk

Linnéuniversitetets skolnätverk 2023–2025

Sprid gärna information om skolnätverken till dina kollegor!

Genom nätverkets verksamhet skapas ett forum för ömsesidigt utbyte mellan lärare vid olika skolor och mellan lärare och forskare.

Linnéuniversitetets skolnätverk