barn och förskollärare bygger med klossar vid ett bord

Vardaglig interaktion i förskolan viktigt för flerspråkiga barns språkutveckling

För flerspråkiga barns språkutveckling är det viktigt med vardagliga praktiska interaktioner, menar förskollärare. Interaktionerna ökar även lärarnas egna kunskaper och påverkar deras yrkesidentitet, visar en ny forskningsstudie från Linnéuniversitetet.

De flesta flerspråkiga barn i svenska förskolor lär sig svenska utan större problem, men inte alla. Ett problem är dock att flerspråkiga barns språkutveckling ofta bedöms ur ett enspråkigt perspektiv. Det finns en tendens att se den som en ”svaghet” istället för att se den ur ett bredare perspektiv. Inte minst gäller detta för barn och elever med krigserfarenheter.

I en ny studie av docent Goran Basic vid Linnéuniversitetet och två kollegor inom skolvärlden har man undersökt hur förskollärare arbetar praktiskt med flerspråkiga barns språkutveckling, och hur det påverkar lärarnas egen identitet.

– Förskollärarna betonade betydelsen av vardagliga praktiska interaktioner för språkutvecklingen. De såg sig själva som kompetenta partner som bygger vidare på sina egna kunskaper via interaktion med flerspråkiga barn, vilket även påverkade deras yrkesidentitet.

– Denna interaktiva dimension är viktig för ett framgångsrikt engagemang och integration av flerspråkiga barn i förskolesammanhang, men även för ett socialpedagogiskt erkännande av identiteten hos förskollärare som ägnar sig åt praktiskt arbete bland dessa barn, säger Goran Basic.

Studiens analytiska upptäckter presenteras under tre rubriker: interaktion och språkutveckling under lek, måltid respektive sagostund.

– Språkutveckling görs ofta till en planerad aktivitet vid vissa tillfällen under dagen, men det gäller att inte glömma att arbeta med detta under hela dagen. Lek, måltider och sagostunder är alla situationer som kan leda till genuina samtal. Och för att språket ska ges möjlighet att utvecklas är sättet som vuxna involverar sig i samtalet på genom att ställa frågor viktigt.

Mer information