Elever och lärare

Välkommen att ta del av praktiknära forskning med fokus på förskola, skola och lärarutbildning

ULF (Utbildning-Lärande-Forskning) är en nationell försöksverksamhet som ska utveckla och pröva hållbara samverkansmodeller gällande forskning, förskole- och skolverksamhet samt lärarutbildning. Välkommen till konferensen Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet, den 21 november där aktuell forskning presenteras.

Företrädare för samtliga lärosäten med lärarutbildningar och skolhuvudmän överlämnade 26 juni ett förslag på nytt nationellt ULF-avtal till regeringen. ULF-avtalet stödjer organisation för praktiknära forskning i samverkan på utbildningsområdet under den kommande 10-årsperioden. ULF-avtalet utmärks av tät samverkan mellan lärosäten och skolhuvudmän som bygger på ömsesidigt behov av och respekt för varandras kunskaper.

Vid Linnéuniversitetet fortlöper ULF-arbetet med de praktiknära forskningsprojekt som genomförs i samverkan med skolhuvudmän i regionen. Under hösten utlyser ULF vid Linnéuniversitetet medel för spridning av praktiknära forskning och/eller beprövad erfarenhet. Medel kan sökas av enskilda individer och grupper av individer från Linnéuniversitetet och skolhuvudmän med ULF-avtal.

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet, 21 november campus Kalmar

Vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet vid lärarutbildningen på Linnéuniversitetet är för tredje året i rad en återkommande konferensdag för lärare och andra engagerade i lärarutbildningarna samt samarbetspartner inom skolan och förskolans verksamhetsområde. Det bjuds på presentationer om vad som sker inom den praktiknära forskningen i ULF.
Vi träffas den 21 november på campus Kalmar.
Välkommen med din anmälan senast den 7 november!