träningsklädd man tittar på smart klocka

Vill du medverka i ett forskningsprojekt som utvecklar intelligenta wearables?

Vi söker individer till en studie som genomförs vid Linneuniversitetet. Syftet med studien är att utveckla moderna metoder för att mäta fysisk aktivitet och hälsorelaterade variabler med målet att designa intelligenta wearables.

Vilka söker vi? 
Vi söker friska personer som är mellan 18 och 65 år, man behöver inte vara vältränad men man ska kunna jogga trettio minuter i sträck. 

Vad ska deltagarna göra?
Under en timme kommer deltagarna få genomföra en undersökning i Linnéuniversitetets fys-labb i Kalmar. Vid undersökningen mäter våra forskare bland annat ditt blodtryck, din ämnesomsättning i vila och vid maximal ansträgning, flexibilitet, styrka, funktionella kapacitet, prestationsförmåga och kroppssammansättning.

Syftet med studien?
Forskarna kommer sedan samla in och analysera deltgarnas data med syfte att utveckla moderna metoder för att mäta fysisk aktivitet och hälsorelaterade variabler med målet att designa intelligenta wearables. 

När?
Testerna beräknas att genomföras under oktober-december 2023.

För mer information, läs om forskningsprojektet här: Såddprojekt: Design av en intelligent wearable – DIWAH-studien eller kontakta ansvarig forskare, Patrick Bergman, docent vid institutionen för medicin och optometri.

Fyll i din intresseanmälan här:

Medgivande – GDPR

Jag medger att uppgifter i detta formulär får användas av universitetet inom ramen för universitetets uppdrag med det syfte som angivits ovan.

Villkoren för behandling av personuppgifter vid Linnéuniversitetet.