trådmodell av huvud med prickar i olika fäeger

Vill du delta i en studie om olika känslomässiga tillstånd?

Vi söker deltagare till en studie om olika känslomässiga tillstånd kan påverka känslighet för tryck i olika kroppsdelar. Att delta tar ca 20 min och du får en biobiljett som tack för ditt deltagande. Kontakt: helena.gunnarsson@lnu.se.

Vad är det för projekt?

Långvarig smärta är en sjukdom som orsakar mycket lidande för drabbade personer. Syftet med det här projektet är undersöka om olika känslomässiga tillstånd kan påverka känsligheten för tryck i olika delar av kroppen hos friska, smärtfria individer.

Vem kan delta i studien?

För att delta i studien behöver du vara över 18 år, vara smärtfri och klara svenska språket. Du får inte ha någon känd neurologisk sjukdom.

När, var och hur genomförs studien?

Studien genomförs vid Linnéuniversitetet på campus i Växjö under ht-23 och vt-24. Den är granskad och godkänd av etikprövningsnämnd.

Deltagandet från din sida kommer att innebära att du får titta på olika filmklipp och att testledaren trycker på en muskel i nackregionen och en muskel på ditt ben. Du kommer inte att uppleva någon smärta vid besöket utan ska avbryta trycket när du känner minsta obehag. Din medverkan beräknas ta ca 20 min och som tack för ditt deltagande får du en biobiljett.

Kontakt

Är du intresserad av att delta eller vill veta mer om vad ett eventuellt deltagande innebär? Välkommen att höra av dig till Helena Gunnarsson, universitetslektor i psykologi, leg sjukgymnast. E-post: helena.gunnarsson@lnu.se.

Ansvariga för studien