hantlar, äpplen, sportflaska, nötter, hopprep

Vill du delta i en studie om relativ energibrist?

Vi söker elitidrottare, elittränare och kontrollpersoner till en studie om relativ energibrist – ett syndrom kopplat till negativa konsekvenser för hälsa och prestation. Kontakt: lone.omholtlossius@lnu.se.

Är du intresserad av att delta i en studie om ett av de vanligaste näringsrelaterade problemområdena inom idrotten? 

Relativ energibrist är ett syndrom som förekommer vid allvarlig eller långvarig låg energitillgänglighet. Det ökar risken för ohälsa, skador och nedsatt prestation.

Syftet med studien

Det övergripande syftet med projektet Relativ energibrist i svensk idrott (REI) är att öka kunskapsnivån kring relativ energibrist inom idrott i Sverige. Vi vill undersöka omfattningen av det och konsekvenserna för hälsa och prestation, samt identifiera förebyggande faktorer inom idrottsmiljöer.

Vem kan delta i studien?

För att delta i studien ska du:

  • Kunna läsa och uttrycka dig på svenska.
  • Som idrottare: Ha fyllt 18 år och träna och tävla på utvecklingslags-, landslags- eller professionell nivå.
  • Som kontrollperson: Vara mellan 18 och 30 år och inte idrotta på elitnivå.
  • Som tränare: Vara anställd som chefs- eller assisterande tränare på utvecklingslags-, landslags- eller professionell nivå.

Vill du delta eller veta mer?

Klicka här om du är intresserad av att delta i studien eller vill veta mer om vad ett deltagande innebär.

Kontakt

Har du frågor, kontakta doktorand Lone Lossius eller projektansvarig Anna Melin vid institutionen för idrottsvetenskap.