Trädkramare

Vill du vara med och bidra? Rundabordssamtal om klimatförändringens utmaningar för ledarskap och organisering

Den 1 juni bjuder Linnéuniversitetet in till frukost och rundabordssamtal med ledande forskare kring klimatförändringarna och hur organisationer internationellt arbetar med deras konsekvenser.

Klimatförändringen innebär nya utmaningar för privata så väl som offentliga organisationer. Dessa utmaningar kan vara direkta, som översvämningar eller intensiva värmeböljor, eller indirekta som svårare tillgång till varor eller dyrare försäkringar.

Många organisationer arbetar aktivt med att minska utsläppen av växthusgaser, men klimatförändringen innebär också utmaningar i att leda organisationer med att fysiskt förändra arbetssätt och att hantera medarbetare påverkade av oro inför framtiden.

Medverkande:

Peter Aronsson, rektor, Linnéuniversitetet
Maria Arnholm, landshövding, Kronobergs län
Catharina Rydberg Lilja, tf kommunchef, Växjö
Lotta Lyrå, VD, Södra
Daniel Nyberg, gästprofessor, Linnéuniversitetet

Sista anmälningsdatum är den 26 maj.

Information om tid, plats och anmälan

https://lnu.se/mot-linneuniversitetet/aktuellt/kalender/2023/2023-06-01-rundabordssamtal-klimatforandringar/