Matematik

Workshopserie: Dynamiska matematikprogram

Digitaliseringen av nationella proven i matematik kommer att ställa krav på lärares kompetens kring användningen av dynamiska matematikprogam i undervisningen. Linnéuniversitetet har därför fått i uppdrag av Skolverket att under hösten 2023 genomföra en workshopserie för att tillgodose behovet av kompetensutveckling inom detta område.

Workshopserien kommer att fokusera på användningen av programmet GeoGebra i undervisning i matematik och består av fyra träffar. Mellan träffarna arbetar deltagarna med Skolverkets moduler Dynamiska matematikprogram i undervisningen, årskurs 7–9 eller Dynamiska matematikprogram i undervisningen, Gy. Den totala omfattningen i tid för att följa en modul och delta i träffarna beräknas till 18–22 timmar för deltagarna (varav 10 timmar för träffarna i workshopserien).

Mer information och anmälan

  • Workshopserien riktar sig till lärare som undervisar i matematik i årskurserna 7–9 och i gymnasieskolan samt motsvarande skolformer inom vuxenutbildningen.
  • Workshopserien kommer att ges i två varianter, på Linnéuniversitetet campus Växjö och på distans.
  • Huvudmän anmäler sina lärare till workshopsserien genom att vända sig till kontaktperson, Miguel Perez, på Linnéuniversitetet. Anmälan senast den 30 maj, tack. Datum för träffarna bestäms sedan i samråd med huvudmännen. Dock ska den första träffen i workshopserien genomföras senast 2023-10-02 och den sista träffen senast 2023-12-04.