Xiang Yu disputerade vid Stockholms universitet

Xiang Yu, universitetsadjunkt vid institutionen för management, disputerade fredagen den 15 december vid Stockholms universitet.

Avhandlingens titel är Intricate Involuted Intertwinings: on Accounting, Technology and Materiality, och försvarades framgångsrikt vid företagsekonomiska institutionen vid Stockholms universitet.