Clarinda Jansberg och Soniya Billore: redaktörer för specialnummer om hållbar detaljhandel

Konsumenterna är allt mer angelägna om att konsumera ansvarsfullt och detaljhandelsvarumärken är allt mer villiga att anpassa sin strategi till FN:s mål för hållbar utveckling. Framväxten av andrahandsmarknaden offline och online är ett sätt att erbjuda konsumenterna ett mer hållbart sätt att leva.

Frågan kvarstår dock om de befintliga begagnatformaten möter konsumenternas funktionella och upplevelsemässiga aspekter av transformativ konsumtion. Dessutom behövs ytterligare diskussioner ur återförsäljarens perspektiv om och hur second hand-butiker kan dra nytta av denna växande trend av hållbar konsumtion och transformativt beteende, genom att ta hänsyn till bland annat kön, ålder, etnicitet, plånboksstorlek och kultur.

För att möta det ökande intresset för second hand-shopping och för att bidra till de befintliga diskussionerna om hållbar detaljhandel bjuder The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research in originalforskning och djupgående konceptuella artiklar om "Second-Hand Shopping: Paving the way to transformative consumption". 

Clarinda Jansberg är biträdande redaktör för The International Review of Retail, Distribution and Consumer Research och docent i marknadsföring vid Ekonomihögskolan.

Soniya Billore är också docent i marknadsföring vid samma fakultet och biträdande redaktör för International Journal of Entrepreneurship and Governance in Cognitive Cities.

Båda bedriver forskning inom området hållbar konsumtion och transformativt beteende och kommer att fungera som redaktörer för detta specialnummer, som förväntas publiceras 2025.