Projektorduk och publik i föreläsningssalen, foto.

Clarinda Jansberg presenterade ett konferensbidrag om brands born aktivister på den 17:e Global Brand Conference

Den 17:e Global Brand Conference of the Academy of Marketing ägde rum i Edinburgh (Skottland) 22-24 april 2024 på temat "Conscious Brands: Making Sustainability and Responsibility Work".

Clarinda Jansberg, docent i marknadsföring vid Ekonomihögskolan, presenterade vid konferensen ett konferensbidrag om brands born activists. Det pågående arbetet använder en kvalitativ forskningsmetod som använder sig av flera fallstudier baserade på semistrukturerade intervjuer och företagsdiskursanalys av Patagonia, The Body Shop, Natura, Nasty Woman Wines och Oatly. De preliminära resultaten identifierar fem nyckeldimensioner av varumärkesfödda aktivister, nämligen Purpose-Product Embeddness, Profit-Cause Coexistance, Transformative Change, Provocative Behaviour och Discussion Hubs. Denna forskning syftar till att erbjuda riktlinjer till chefer och praktiker om hur man strategiskt kan införliva de viktigaste dimensionerna av varumärkesaktivism i sin varumärkesbyggande process och hur man använder olika företagsdiskurser för att möjliggöra aktivismens fem identitetsdimensioner.

I två decennier har Global Brand Conference of the Academy of Marketing's Brand Identity and Corporate Reputation Special Interest Group blivit känd som en av de ledande akademiska konferenserna om varumärkesbyggande över hela världen. Konferensen samlar de bästa varumärkesexperterna runt om i världen för att diskutera och främja läget inom varumärkesforskning, teori och tillämpning. 2017 ägde konferensen rum i Kalmar med Clarinda Jansberg som konferensordförande.

Global Brand Conference 2424, Edinburgh.