Jordglob på sedlar, illustration

Ny artikel till American Economic Review

Uppsatsen "Retirement Consumption and Pension Design" av Jonas Kolsrud, Camille Landais, Daniel Reck och Johannes Spinnewijn har accepteras för publicering i American Economic Review. Jonas Kolsrud är anställd som universitetslektor vid institutionen för nationalekonomi och statistik.