Adolfssons stipendiater 2022

Sök stipendie på 50 000 från Irene och Bo Adolfssons Stiftelse

Irene och Bo Adolfssons Stiftelse utlyser stipendier på 50 000 kr till studenter vid Linnéuniversitetet som är födda i Kalmar län. Avsikten är att dela ut stipendier till begåvade, lovande och behövande studerande vid Linnéuniversitetet.

För att vara behörig att söka stipendiet ska den sökande uppfylla följande ansökningskriterier:

 • Vara född i Kalmar län (födelsebevis från Skatteverket ska bifogas) 
 • Fylla max 26 år under ansökningsåret 
 • Vara registrerad student vid Linnéuniversitetet 
 • Ha läst minst tre terminer på kurs eller program vid Linnéuniversitet 
 • Ideellt engagemang vid sidan av studierna är meriterande 
 • Extrajobb vid sidan av studierna är meriterande

Ansökan görs via epost till registrator@lnu.se senast den 15 september 2024. Märk e-post ”Irene och Bo Adolfssons stiftelse”. Följande dokumentation ska bifogas ansökan:

 • Födelsebevis från Skatteverket 
 • Utdrag från Ladok 
 • Motivationsbrev där du beskriver varför du söker stipendiet, beskriver dina studier och framtida karriärplaner samt hur du ser att stipendiet skulle möjliggöra under dina fortsatta studier och i dina planer/drömmar framåt.
 • Eventuellt arbetsgivarintyg 
 • Eventuellt intyg som styrker ideellt engagemang
 • Kontaktuppgifter: adress, e-post, telefon 

Stipendiaterna väljs ut baserat på följande urvalskriterier:

 • Studieprestation (antal avklarade hp i förhållande till antal möjligt avklarade hp) 
 • Motivationsbrev 
 • Meriterande kriterier 
 • En jämn fördelning mellan kvinnliga och manliga stipendiater eftersträvas 

För frågor kontakta stipendier@lnu.se 

Stipendieutdelning sker vid Linnéuniversitetets stipendiehögtid 8 november 2024.