Vårblommor i skolsken.

Aktuellt för yrkeslärare våren 2024

Lärare i yrkesämnen är på Arbetsförmedlingens topplista över bristyrken och enligt SCB har 9 av 10 arbetsgivare svårt att rekrytera yrkeslärare. Möjligheterna till arbete för lärare i yrkesämnen är mycket stora på nationell nivå både på kort och längre sikt.

Yrkeslärarprogrammet, start hösten 2024

WorldSkills Sweden har i uppdrag att arbeta med att höja attraktionskraft, status samt kvalitet för yrkesutbildning. Det finns en poddserie som syftar till att öka intresset för att bli yrkeslärare. Ta del av information från tidigare studenter som har valt att utbilda kommande generation i sina yrkesämnen.
Lyssna på poddserien från WorldSkills

Dokumentation från informationsmöte om yrkeslärarprogrammet 15 februari

Ansökan till höstens yrkeslärarprogram öppnar den 15 mars

Drop-in Zoom inför ansökan till höstens yrkeslärarprogram

Ta chansen och ställ frågor och få stöttning inför höstens utbildning. Vid tiderna nedan finns studie- och yrkesvägledare på plats för enskilda samtal i Zoom.
Läs mer om studie- och yrkesvägledning och se länken till Drop-in Zoom

 • Tisdagar kl. 10:00–12:00 vecka 5–15.

Master i pedagogik och yrkeskunnande

Utbildningen är en unik möjlighet skapad just för yrkeslärare som vill fördjupa sig inom pedagogik och yrkeskunnande. Linnéuniversitetet ingår tillsammans med Malmö universitet och Högskolan Kristianstad i en särskild regeringssatsning för kompetensförsörjning av yrkeslärarprogrammet gällande yrkesdidaktisk och professionsinriktad kompetens.

Ansökan öppnar den 15 mars och utbildningen ansöks via Malmö universitet.
Läs mer och sprid gärna information om masterutbildningen

Linnéuniversitetets forskargrupp med inriktning mot yrkesutbildning

Forskargruppen arbetar med styrning och organisering av yrkesutbildning och undervisning, yrkesidentitet och yrkeskultur i skola och arbetsliv, samt vad som räknas som kunskap i skola, undervisning och yrkesliv.
Läs mer om forskargruppen med inriktning mot yrkesutbildning

Yrkesdidaktisk seminarieserie våren 2024

Under våren genomförs yrkesdidaktiska seminarier som är en del i att utveckla yrkeslärarstudenternas utbildningsmiljö.

 • Tisdag 20 februari kl. 13.15–15.00 Malmö universitet sal OR D477.
  Praktik lärande – varför och med vilka syften? Ett försök på att konceptualisera undervisning och lärande i yrkesutbildning – i praktiken.
  Peter Koudahl, Malmö universitet.

 • Tisdag 9 april kl. 13.15–15.00 Kalmar sal Cu7002 och Växjö sal Fg207v.
  Praktiknära forskning och visuell analys.
  Camilla Gåfvels, Konstfack & gästforskare Linnéuniversitetet.

 • Fredag 31 maj kl. 13.15–15.00 Kalmar lokal Cu7002.
  Something to do something to be: a study of students' vocational identity formation in adult education.
  Tobias Lasse Karlsson Fil Dr. Linköpings universitet & gymnasielärare Bildningscentrum Åtvidaberg

Seminarieserien är öppen för alla och kan följas på plats eller via Zoom.
Varmt välkommen att anmäla dig till Eva Klope eva.klope@lnu.se  

Yrkeslärarkonferens den 21 november 2024

Årligen arrangeras under november månad Yrkeslärarkonferensen, en konferens som tar upp aktuella frågor för yrkeslärare. Boka gärna den 21 november redan nu. Mer information om innehållet publiceras under våren.

Nätverk för yrkeslärare

Nätverket för yrkeslärare har funnits sedan 2012 och är en mötesplats där yrkeslärare tillsammans med universitetet kan diskutera frågor som är specifika för gruppen yrkeslärare. Det handlar exempelvis om frågor som kan kopplas till tyst kunskap, yrkeskunnande och hur detta kan synliggöras och hanteras i mötet mellan lärare och elev.
Läs mer om nätverket för yrkeslärare. Nya deltagare är varmt välkomna!