bilder på de flesta av doktorerna

Allt om årets nya doktorer vid Linnéuniversitetet

Under året som gått har ett 40-tal doktorander slutfört sin forskarutbildning vid Linnéuniversitetet och försvarat sin avhandling. Här kan du läsa mer om alla våra nya doktorer och deras forskning.

Läs om ...

  • Kvinnors betydelse för hållbart entreprenörskap på småländska landsbygden
  • Patienter bedöms olika på akuten – trots samma system
  • Digitalt språkverktyg underlättar lärares arbetsbörda vid rättning av elevtexter
  • Enskilda ledare och deras relationer har stor påverkan på den internationella politiken
  • Hållbart och lönsamt alternativ till kalhyggesbruk

... och mycket mer!

Doktorerna promoveras vid Akademisk högtid fredag 2 februari kl 16.00 i Växjö.