Student med pärmar och böcker

Databasen AM Explorer

AM Explorer är en databas som ger tillgång till miljontals primärkällor inom samhällsvetenskap och humaniora från 1400 -talet fram till nutid.

I databasen finns ett hundratal kollektioner inom exempelvis historia, religion, antropologi och litteratur. Du kan söka efter tema, tidsperiod eller geografiskt område. Bland det digitaliserade arkivmaterialet kan du bland annat hitta foton, tidningsartiklar och affischer. Databasen har även stöd för en teknik som gör att du kan söka efter specifika termer i handskrivna källor Handwritten Text Recognition (HTR).

Läs mer om AM Explorer.