grupp av studenter, vinter

Ändrade lokaler för salstentamen

Under vårterminen 2024 kommer lokaler i Hus F, Campus Växjö att användas för salstentamen istället för lokaler i Stenladan.

För att komma till lokalerna kan huvudentrén till hus F användas alternativt ingången bredvid Linnékåren. Aktuella lokaler är: FE1028, FE1028B och FE1030.

Var uppmärksam på information om lokaler för salstentamen!

Hus F
Stenladan