flagga med linnéuniversitetets logga

Åtta forskare får finansiering från Crafoordska stiftelsen

Åtta forskare vid Linnéuniversitetet tilldelas medel från Craafordska stiftelsen i årets utlysning. Totalt får de cirka 5,2 miljoner kronor till forskningsprojekt, infrastruktur och konferenser.

Följande forskare tilldelas medel från Craafordska stiftelsen:

  • Alf Månsson, institutionen för kemi och biomedicin: A Total Internal Reflection Fluorescence based single molecule microscope (2 600 000 kr)
  • Jørgen Bruhn, institutionen för film och litteratur: The Agency of Waste Across Media (600 000 kr)
  • Amanda Hellström, institutionen för hälso- och vårdvetenskap: Digital sexuell rehabilitering efter cancer i bäckenområdet (500 000 kr)
  • David Marcusson-Clavertz, institutionen för psykologi: Kontroll av uppmärksamhet: Vilka psykologiska processer ligger bakom vår tendens att driva iväg i tankarna? (500 000 kr)
  • Clary Krekula, institutionen för socialt arbete: Bedrägerier mot äldre: En explorativ studie av sociala och ekonomiska konsekvenser för de drabbade (400 000 kr)
  • Rickard Carlsson, institutionen för psykologi: A Meta Perspective on Data-Driven Decision Making (350 000 kr)
  • Brigitte Pircher, institutionen för statsvetenskap: Implementeringsutmaningar av digitaliseringsrättigheter i Sverige (200 000 kr)
  • Mattias Lundin, institutionen för didaktik och lärares praktik: Samverkan om professionsutbildning – till gagn för expansiva regioner (100 000 kr)