Mångfaldens möten, bokens framsida

Book release – Mångfaldens möten: Interkulturalitet, utbildning och lärande

Den 10 juni släpptes antologin Mångfaldens möten: Interkulturalitet, utbildning och lärande. Arbetet har skett med stöd av nämnden för lärarutbildningar och har utförts i samarbete med kunskapsmiljön Utbildning i Förändring (UiF).

Kollegor var inbjudna för att fira den nya antologin som är tryckt via Linnaeus
University Press. Medverkande författare berättade om bokens bakgrund och att arbetet har pågått under tre år och att man vill spegla den mångfald som interkulturalitet innebär.

Disa Bergnehr, Åsa Trulsson, Charlotte Silander och Henrik Nilsson har varit redaktörer för arbetet och totalt har 22 forskare från Linnéuniversitetet varit delaktiga i skrivarbetet. 

Antologin behandlar mångfald, flerspråkighet och interkulturella perspektiv. Författarna till kapitlen förstår och förhåller sig på olika sätt till begreppet “interkulturalitet” och ett av antologins syften är att visa på vikten och bredden i den forskning som brukar förknippas med interkulturella perspektiv, flerspråkighet och mångfald inom skola och utbildning.

Antologin binder samman och exemplifierar den mångfacetterade forskning som bedrivs på Linnéuniversitetet idag. Förhoppningen är att du som forskare, blivande lärare, yrkesverksam lärare eller lärarutbildare ska läsa, reflektera över och kunna ha nytta av bidragen.

Målet har varit att genom populärvetenskapliga lättillgängliga kapitel dela med sig av den breda kunskap som finns fördelad inom flera institutioner och fakulteter på Linnéuniversitetet. Antologin innehåller även detaljrika hänvisningar till publicerade forskningsartiklar för de som vill fördjupa sig inom något av bokens kapitel.