studenter på campus

Civilekonomprogram leder till fast jobb

För den som ska börja plugga och vill vara säker på att snabbt få jobb kan ett bra alternativ vara att utbilda sig till civilekonom. Ny statistik visar att studenter som tar examen från Linnéuniversitetets civilekonomutbildning har bäst möjligheter att snabbt få en tillsvidareanställning, jämfört med studenter från andra fyraåriga civilekonomprogram. 97 procent av civilekonomer med examen från Linnéuniversitetet har fast jobb inom 18 månader.

– De nya siffrorna är ett kvitto på att vi nog gör flera saker på ett bra sätt. Vi har ett brett utbud av inriktningar som håller hög kvalitet, och det ger studenterna många valmöjligheter.

Det säger Martin Holgersson, lektor i företagsekonomi och programansvarig för Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet.

I den senaste årsrapporten från UKÄ, Universitetskanslersämbetet, presenterar myndigheten hur det har gått för studenter som tog examen läsåret 2020/2021. Statistiken visar att en väldigt stor andel av de studenter som tog examen på ett fyraårigt civilekonomprogram fick fast jobb inom 1,5 år.

Matchar önskemål

Allra bäst, enligt UKÄ:s rapport, har det gått för dem som pluggade på Civilekonomprogrammet vid Linnéuniversitetet. 97 procent av dem hade fått en tillsvidareanställning 1,5 år efter examen. Bland kvinnliga studenter som tog examen läsåret 2020/2021 är siffran ännu högre – 100 procent av kvinnorna hade fast jobb inom 18 månader.

Martin Holgersson tror att en faktor som bidrar till de goda chanserna att få jobb är att utbildningen både är bred och djup. Under de två basåren läser alla samma ämnen, och sedan följer två år där studenterna får välja en fördjupning.

– På Linnéuniversitetet erbjuder vi hela fem olika fördjupningar inom företagsekonomi. Inriktningarna stämmer överens med det som näringslivet uppskattar och värderar idag; grundläggande kunskaper om ekonomi, administration, ledning, styrning och ledarskap.

Användbara kunskaper

Studenter kan också, beroende på vilken fördjupning som de väljer, vara på ett företag av och till under en termin. Det händer också att studenter är med och arrangerar workshops i organisatoiner. Då kan de använda det som de redan har lärt sig och samtidigt utvecklas ännu mer.

– När studenter är på ett företag kan de jobba med ett case och riktiga utmaningar som bolaget har. De får också känna på hur det är att prestera i en annan miljö än den akademiska.

Tack vare Linnéuniversitetets studentnätverk finns ytterligare kopplingar mellan studenttid och yrkesliv.

– Tidigare studenter kommer och berättar hur det är för dem att arbeta på till exempel en revisionsbyrå, på bank eller i ett försäkringsbolag.

Öppnar dörrar

Civilekonomprogrammet är en utbildning som öppnar många dörrar på arbetsmarknaden för studenterna.

– Det hänger nog ihop med att man får utvecklas och fördjupa sig inom ett område som man är intresserad av, är nyfiken på och tycker är roligt.

Med nästan samma ord beskriver Martin Holgersson vad som bidrar till att studenter klarar av den fyra år långa utbildningen.

– Jag brukar säga att en bra utgångspunkt är att man ska vara intresserad av ekonomi. Programmet kan både passa den som vill jobba med ledarskap eller som chef, eller med finansiell analys och företagsvärdering. Min erfarenhet är att de allra flesta som är intresserade, ambitiösa och lägger ner tid på utbildningen kommer att klara av det.