sharing economy

Delningsföretag växer globalt på nya och snabbare sätt

Den globala affärsmiljön genomgår ständiga förändringar, drivna av snabba framsteg inom digital teknik och förskjutna samhällsattityder. Ett fenomen som har fått fart under det senaste decenniet är delningsekonomin. Denna trend har lett till en explosion av nya företag som kringgår globala industristrukturer genom sina innovativa affärsmodeller.

Delningsekonomin handlar om att dela och utnyttja resurser kollektivt. Det kan handla om allt från att hyra ut din bil eller ditt hem, till att dela mat eller kläder med andra människor. Detta fenomen har påverkat hur företag som verkar inom delningsekonomin växer och expanderar internationellt.

En ny avhandling i företagsekonomi, med fokus på internationella affärer, av Heidi Coral Thornton, visar hur delningsekonomin har banat väg för en ny typ av företag, och dessa företag växer globalt på nya sätt. Genom att undersöka hur företag skapar, levererar och fångar värde, vilka de arbetar med och hur de expanderar till andra länder, ger avhandlingen insikter i hur företag inom delningsekonomin opererar på den globala marknaden.

Heidi undersöker tre viktiga aspekter: affärsmodellen (hur ett företag skapar, levererar och fångar värde), affärsekosystemet (de olika aktörer och relationer företaget är en del av) och de olika tillvägagångssätten för internationell tillväxt.

– Resultaten visar att företag i delningsekonomin tänker på internationell tillväxt från början, säger hon. De är flexibla och anpassar sig till olika marknader.

– Det viktigaste är att de är anpassningsbara och flexibla och kan göra ändringar i sin affärsmodell, vilket i sin tur kommer att främja internationell tillväxt. Dessutom kan internationell expansion också påverka affärsmodellen, vilket resulterar i att ytterligare ändringar görs, och så vidare.

En annan viktig del är affärsekosystemet. Det innefattar alla de olika aktörer och relationer som företaget är en del av. Forskning visar att företag måste bygga ett starkt ekosystem av partners, användare och andra spelare (t.ex. media, regeringen, osv.) för att växa internationellt.

 

Resultaten visar att företag i delningsekonomin tänker på internationell tillväxt från början. De är flexibla och anpassar sig till olika marknader.

Heidi Coral Thornton

 

Slutligen har Heidi funnit att det finns olika sätt att växa internationellt. Hon talar om "vägar till internationalisering" och dessa inkluderar aktiva och passiva tillvägagångssätt, eller en kombination av båda. Aktivt är när ett företag inom delningsekonomin aktivt jobbar för att etablera sig på en specifik ny marknad. Passivt är när företaget inom delningsekonomin gör sin plattform globalt tillgänglig (t.ex. genom att utveckla plattformen på engelska, acceptera alla valutor osv). Det viktigaste är att företaget är flexibelt och kan anpassa sig till olika situationer.

Flexibelt och anpassningsbart till en snabbt föränderlig värld

– Detta ger viktiga insikter för företag inom delningsekonomin. Jag visar att de behöver tänka på hur de ska växa internationellt redan från början. Företag inom delningsekonomin bör inte oroa sig över att ha den perfekta affärsmodellen redan från start. Det är bättre att internationalisera tidigt och finslipa affärsmodellen ”på språng”. Vad det gäller ekosystemet bör företag inom delningsekonomin börja bygga upp detta tidigt då det kan hjälpa dem att internationalisera, eftersom de kan dra nytta av resurserna från aktörer inom ekosystemet när de ger sig in på nya marknader.

– I slutändan handlar det om att vara flexibel och kunna anpassa sig till en snabbt föränderlig värld. Företag inom delningsekonomin måste vara beredda att ta olika vägar och testa nya idéer för att växa och lyckas på den globala marknaden.

Superappar är nästa steg

Nu är Heidi klar med sin avhandling, men hon lämnar inte delningsekonomin bakom sig:

– Jag kommer att fortsätta forska inom detta område, och jag har pågående forskningsprojekt genom internationella samarbeten i Storbritannien och USA.

– Jag är också intresserad av att utvidga mitt forskningsområde och är för närvarande involverad i ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt om asiatiska superappar, tillsammans med en kollega från samhällsvetenskapen vid Linnéuniversitetet. En superapp är en mobil- eller webbapp som man kan använda för många olika saker, som att hantera betalningar och transaktioner. Den blir en allt i ett-plattform för både köp och kommunikation på nätet och täcker in många olika aspekter av såväl det privata som det yrkesmässiga livet. Vi jämför superappar i Kina och Sydkorea. Jag har redan besökt Sydkorea för att samla in data.

– I framtiden skulle jag vilja fortsätta forska inom området. Superapparna är väldigt stora i Asien, men finns knappt i Europa eller USA. Jag är nyfiken på att undersöka varför.