Händer håller pusselbitar.

Deltagande i dialogmöte om åldersdiskriminering

Stefan Eriksson medverkade den 23 maj  i ett onlinemöte om åldersdiskriminering med deltagare från ett antal företag och offentliga organisationer. Mötet arrangerades av Ann-Katrine Roth, Euroquality jämställdhetskonsult AB.