Grodd i motljus

Donation ger unik möjlighet för ny forskarskola med fokus på att skapa framgångsrika företag i Kronoberg

Fakulteten för teknik och Ekonomihögskolan vid Linnéuniversitetet ska gemensamt satsa på en forskarskola med fokus på att utveckla små och medelstora företag i Kronoberg. Starten på satsningen är möjlig tack vare en privat donation på 10 miljoner kronor.

FAKTA - Forskarskola

En forskarskola är en sammanhållen forskarutbildning där flera forskarstuderande och seniora forskare arbetar med projekt inom ett mer avgränsat område, med gemensamma kurser och seminarier.

Forskarskolan bidrar direkt ute på företagen och utvecklar företagsspecifik och branschspecifik kompetens, samtidigt ger forskningen bredare generella kunskaper.

Donationen kommer från Våge Svensson, född i Markaryd och tidigare verksam i Kronobergs näringsliv; bland annat som vd för Bröderna Hammarstedt AB i Växjö och Rörviksgruppen.

Med donationen önskar Våge Svensson göra en samhällsinsats för Kronoberg och ge tillbaka till den region där han varit verksam i näringslivet under merparten av sin yrkesverksamma tid.

– Vi är mycket glada för de möjligheter som skapas för Ekonomihögskolan och fakulteten för teknik att gemensamt etablera en forskarskola inom området till gagn för små och stora företag i Kronoberg, Sverige och i hela världen, säger Susanne Ackum, dekan för Ekonomihögskolan och Jesper Andersson, dekan för fakulteten för teknik.

Målet med satsningen är att under 2024 etablera en forskarskola med fokus på vad som skapar långsiktigt framgång i tider av stora teknikskiften.

Resultatet och kunskapen ska komma företagen till del för att underlätta för dessa att utvecklas och växa. Tack vare donationen kan de första fyra doktoranderna nu knytas till forskarskolan.