glasögon som ligger på karta med Bosnien-Hercegovina i fokus

En analys av det bosnien-hercegovinska samhället efter kriget

I en ny artikel undersöks hur krig och våld under och efter kriget 1992–1995 har påverkat befolkningen i Bosnien och Hercegovina.

Författarna, docent Goran Basic vid Linnéuniversitetet och docent Zlatan Delić vid universitetet i Tuzla, har analyserat de långsiktiga sociala och ekonomiska ojämlikheter och andra konsekvenser som uppstått på grund av årtionden av symboliskt och verkligt krig. Likaså hur detta har institutionaliserats och reproducerats över tid.

Den historiska bakgrunden är kriget i Bosnien och Hercegovina 1992–1995, som det presenteras i rapporter från Förenta nationerna och i dokument som producerats under internationella och nationella rättegångar om krigsförbrytelser.

– För att förstå konsekvenserna av kriget måste vi utvärdera hur kulturella och identitetsmässiga skillnader påverkar människor i Bosnien och Hercegovina. I artikeln ifrågasätter vi globaliseringens roll och betonar vikten av att skapa nya beskrivningar, förklaringar och pedagogiska strategier för att förändring ska kunna ske, säger Goran Basic.

Framtida forskning bör fokusera på de olika konsekvenserna av den påverkan som symboliskt och verkligt krig och våld genom åren har haft, menar författarna. Detta ska då inkludera bland annat de kriminologiska, sociala, pedagogiska, ekonomiska och ekologiska aspekterna.

Mer information