EU:s och Sveriges flaggor vajande i vinden

EU Boot Camp 2024 – 26-30 augusti

I slutet av augusti anordnar Linnéuniversitetet ett EU Boot Camp. Ett av målen med det är att få fler svenskar att arbeta inom EU:s många olika organ, ett annat mål är att sprida ökad kunskap om EU och dess institutioner. Låter det intressant? Anmäl dig då till EU Boot Camp 2024!

Antalet svenskar som arbetar i EU-institutionerna behöver öka och för att nå detta mål vill vi nu sprida kunskap om hur EU faktiskt ser ut och fungerar.

Ett återkommande evenemang …

2024 års EU Boot Camp är det första i sitt slag, men planen är att liknande evenemang ska bli återkommande inslag i Linnéuniversitetets verksamhet.

  • Vi riktar oss till flera olika målgrupper, säger Daniel Silander, som tillhör Forskargruppen för Europastudier vid Linnéuniversitetet och som är en av de som arbetat med utformningen av EU Boot Camp 2024.
  • Syftet är kort och gott att ge många fler svenskar ökade kunskaper om EU:s institutioner och om aktuella politikområden inom EU-samarbetet, fortsätter Daniel. Förhoppningsvis ska vi kunna ge förbättrade förutsättningar för både studenter och yrkesverksamma att söka sig till EU-systemet.

EU Boot Camp är även särskilt framtaget för att förbereda inför EU-institutionernas uttagningsprov (”Concours”) som ges i höst, och som alla som på något sätt vill arbeta inom något EU-organ måste göra.

… med ett mångsidigt innehåll

Programmet innehåller såväl föreläsningar av experter på olika områden som diskussioner mellan företrädare för näringsliv, forskning och Regeringskansliet om vad EU är idag och kan tänkas utvecklas till imorgon.

  • Det finns mycket att hämta här för studenter som vill skapa en framtid i Europa efter sin utbildning, fortsätter Katarina Areskoug, som representerar Impact Europe i planeringsgruppen. Men Boot Campen är också intressant för den som arbetar inom näringsliv och olika organisationer och som vill få bättre EU-kunskaper.

EU Boot Camp 2024 arrangeras av Ekonomihögskolan och Fakulteten för samhällsvetenskap vid Linnéuniversitetet tillsammans med analysföretaget Impact Europe och Universitets- och Högskolerådet (UHR).

Program och länk till anmälan:

https://lnu.se/EUbootcamp2024

Anmälan är öppen! Välkommen!