Grafisk illustration på ansökan EUniWell universitet

Vill du starta ett projekt för att bidra till ett förbättrat välbefinnande?

Nu kan du som är student söka pengar för samarbeten inom vårt Europauniversitet EUniWell. Du kan söka pengar för projekt som främjar välbefinnande och för samman studenter, forskare, lärare och administratörer från våra elva universitet inom EUniWell.

Du kan hitta andra studenter bland de europeiska universitet som ingår i EUniWell. Tillsammans kan ni söka stöd för att utveckla er idé!

Det är EUniWell:s program för så kallad såddfinansiering som stöder projekten. De såddfinansierade projekten ska arbeta för att främja välbefinnande inom såväl universitet som i samhällen och miljön i stort.

För att göra en ansökan krävs samarbete mellan minst fyra partneruniversitet och ett projekt kan få max 25 000 EUR.

Den 7:e ansökningsomgången för såddfinansiering är öppen för ansökningar från 1 juli till 15 september.

För mer information om utlysningen och dess processer kommer det att hållas tre öppna Zoom tillfällen den 9 juli, 17 juli och 25 juli.

Mer information om utlysningen och om Zoom tillfällena:  https://www.euniwell.eu/news-events/article/the-7th-euniwell-seed-funding-call-is-open-for-applications

De elva universitet som ingår i EUniWell är:

 • Universitetet i Birmingham, Storbritannien
 • Universitetet i Köln, Tyskland
 • Universitetet i Florens, Italien
 • Universitetet i Konstanz, Tyskland
 • Universitetet i Murcia, Spanien
 • Universitetet i Nante, Frankrike
 • Universitetet i Santiago de Compostela, Spanien
 • Inalco (Institut national des langues et civilisations orientales), Paris, Frankrike
 • Semmelweis universitet, Budapest, Ungern
 • Taras Shevchenko National University, Kiv, Ukraina
 • Linnéuniversitetet, Sverige

 

Har du inte möjlighet att ansöka i den här omgången så kommer fler chanser. Det kommer två utlysningar av seed funding per år från EUniWell de kommande fyra åren.

Mer information om EUniWell:
euniwell.eu