Deltagarna i EUniWell Rectors Assembly och Mayors Meeting

EUniWells rektorer och ledning träffades i Nantes

Några dagar i slutet av juni träffades rektorer och vicerektorer inom europauniversitetet EUniWell på ett rektorsmöte vid franska Nantes universitet. I samband med det hölls även ett mayors meeting där representanter från värdstäderna för de elva EUniWell-universiteten var på plats.

Representanter från både Kalmar och Växjö kommuner deltog i mayors meeting. För Kalmars del deltog kommunalrådet Erik Ciardi och Växjö representerades av Maria Garmer, 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen. Mötet mellan ledningarna för de olika städerna och universiteten görs som ett led i att tillsammans stärka relationen mellan universiteten och deras lokala samhällen.

Under rektorsmötet diskuterades EUniWells strategiska initiativ och möjliga framtida inriktningar. Det övergripande gemensamma målet för EUniWell är att öka välbefinnandet genom forskning, utbildning och samhällsengagemang. Bland annat diskuterades den gemensamma strategin "EUniWell 2030", EUniWells mål att bli ett grönt Europauniversitet, samarbeten utanför Europa samt budgetfrågor. 

Även studentrepresentanterna samlades i Nantes och höll styrelsemöte, och några arbetspaket passade på att träffas för att ha styrgruppsmöten.

Läs gärna mer om mötet i pressmeddelandet från EUniWell.

Linnéuniversitetets representanter i Nantes

Från Linnéuniversitetet och Linnéregionen medverkade:
Mia Parkkinen, studentrepresentant, Chimaobi Dennis Edeh, studentrepresentant, Daniel Alvunger, dekan, Linus Karlsson, projektledare, Erik Ciardi, Kalmar kommun, Maria Garmer, Växjö kommun, Camilla Andersson Lundqvist, projektledare, Johan Hjortskull, arbetspaket 9, Elin Lindkvist, arbetspaket 11, Peter Aronsson, rektor, samt Joacim Hansson, ledare för arbetspaket 11.