Studenter på studiebesök i EU-parlamentet

EUniWells sommarskola på studiebesök i Bryssel

Just nu gör 23 studenter studiebesök i Bryssel som en del av EUniWell Summer School on Global Peace, Democratic Governance & Well-Being. Studenterna kommer från Brasilien, Frankrike, Iran, Italien, Kazakstan, Spanien, Tyskland, Ukraina, USA och Sverige.

Veckan började passande nog med ett studiebesök vid Europaparlamentet, eftersom det var dagen efter EU-valet hade genomförts. Studenterna fick lyssna på och delta i diskussioner kring valresultat och dess inverkan på EU:s värdegemenskap liksom på demokratins tillstånd inom EU:s medlemsstater.  

Ett par av kursens teman har varit global fred och säkerhet samt globala utmaningar för den liberala demokratin. I samband med det har studenterna bland annat workshopat kring frågor som hur dör en demokrati och vilka varningssignaler behöver demokratier vara uppmärksamma på.

 Kursen leds av Daniel Silander, docent i statsvetenskap, och ges av Linnéuniversitetet i samarbete med EUniWell partners från universiteten i Kiev, Florens och Murcia samt tillsammans med Global Governance Institute i Bryssel. 

Studenter på studiebesök i Europaparlamentet
Studenter på studiebesök i Europaparlamentet.
Studenter på studiebesök i Europaparlamentet
Studenter på studiebesök i Europaparlamentet.
Studenter på plats i Bryssel
Studenter på plats i Bryssel.