Katarina på SVT

Katarina Hyltén-Cavallius talade vid lanseringen av Europaperspektiv 2024

Katarina Hyltén-Cavallius, bitr. lektor i EU-rätt vid Institutionen för rättsvetenskap, Linnéuniversitetet talade i februari 2024 vid lanseringen av Europaperspektiv 2024 (Stockholm, Santérus Förlag, 2024).

Årets upplaga av Europaperspektiv– Volym 27 – fokuserar på de geopolitiska spänningar som EU står inför. Unionens utvidgning står återigen på agendan och väcker därför frågor om både djupet och bredden av EU-samarbetet ur juridiska, politiska och ekonomiska perspektiv. Katarina Hyltén-Cavallius rättsvetenskapliga kapitel i boken heter ’Unionsmedborgarskapet: mot en fördjupad innebörd’.

Syftet med årsboken är att årligen publicera forskningsrelaterade bidrag för att främja en djupare förståelse för EU:s utveckling och utmaningar på både kort och längre sikt. Antologin ska göra viktiga forskningsresultat tillgängliga för den breda allmänheten i Sverige. Forskare från flera olika svenska universitetsinstitutioner där forskning bedrivs inom ekonomi, juridik och statsvetenskap – däribland institutionen för rättsvetenskap vid Linnéuniversitetet – har denna gång samarbetat inom det svenska nätverket för europaforskning som varje år ger ut årsboken Europaperspektiv.

Lanseringen av boken Europaperspektiv 2024 ägde rum på Kulturhuset i Stockholm, där Katarina Hyltén-Cavallius talade, onsdagen den 7 februari 2023 och där även EU-minister Jessika Roswall höll tal. Evenemanget direktsändes på SVT.

Mer information om Europaperspektivs årsvolym finns här.