Two persons shaking hand

EuroVis bästa doktorsavhandling 2024

Under perioden 27-31 maj 2024 hölls EuroVis 2024 i Odense, Danmark, arrangerat av Syddansk Universitet. Vid konferensen tilldelades Angelos Chatzimparmpas, tidigare doktorand vid Linnéuniversitetet, utmärkelsen för bästa doktorsavhandling 2024.

Angelos Chatzimparmpas försvarade sin avhandling “Visual Analytics for Explainable and Trustworthy Machine Learning” inom datavetenskap vid Linnéuniversitetet i februari 2023. Under sina forskningsstudier var han aktiv i forskargruppen ISOVIS och var knuten till spetsforskningsimljön DISA. Hans doktorsavhandling valdes till IVA 100-listan 2023, 100 forskningsprojekt som anses ha stor potential för kommersialisering, affärsutveckling eller samhällspåverkan lyfts fram.

I år tilldelades Angelos Chatzimparmpas avhandling priset med motiveringen att den introducerar nya och effektiva tekniker för visual analytics för att öka förtroendet och förståelsen för komplexa maskininlärningsmodeller. Avhandlingen kombinerar omfattande metaanalyser och tekniska lösningar som är oberoende av data och modell för olika steg i maskininlärningspipelinen, med fokus på högriskområden som hälso- och sjukvård. Målet är att förbättra transparensen och tillförlitligheten för människocentrerad AI.

- Att få EuroVis Best PhD Award från framstående forskare och professorer inom visualiseringsgemenskapen är en djup ära och en betydelsefull milstolpe i min akademiska karriär. Denna utmärkelse validerar de otaliga timmar av hårt arbete, engagemang och samarbete som krävts för att utveckla visual analytics-lösningar för förklarbar artificiell intelligens (XAI). Det motiverar mig också att fortsätta driva forskning inom visualisering för att öka vår förståelse och förtroende för människocentrerade AI-system, säger Angelos Chatzimparmpas.

Om priset

EuroVis Best PhD Dissertation Award erkänner framstående avhandlingar inom akademisk forskning och utveckling inom ämnen relevanta för visualisering. Syftet med detta pris är att uppmärksamma utmärkta unga forskare i början av deras karriär och att lyfta fram visualiseringsforskning.

Efter att ha avlagt sin doktorsexamen vid Linnéuniversitetet flyttade han till USA för en postdoktorandtjänst vid Northwestern University och har nu återvänt till Europa. Han arbetar som biträdande professor inom visuell databehandling vid Utrecht University i Nederländerna. Angelos fortsätter sin forskning (och undervisning) inom samma ämnesområde som sin avhandling och håller nära kontakt med ISOVIS-forskningsgruppen.