deltagare vid konferensen

Forskare deltog i konferens om att öka äldres delaktighet i samhället

Forskare från ReAction Group deltog i en konferens anordnad av EUniWell i Murcia, Spanien, den 28-29 maj. Vid konferensen diskuterades metoder för att bättre involvera äldre i samhället.

Konferensen AgewellSity fokuserade på att öka äldres delaktighet i forskning, utbildning och vård. Docent Anna Sandgren och Professor Cecilia Fagerström från ReAction Group deltog och presenterade hur patienter och äldre kan involveras i forskning genom samskapande design och hur patienter och närstående kan delta i utvecklingen av ett projekt om samtal vid allvarlig sjukdom. Denna samtalsmodell, som ursprungligen utvecklades i USA och införts inom akutsjukvården i Region Kronoberg, anpassas nu till förhållanden i primärvården i Kronobergs län, Region Kalmar län och inom Akademiska primärvård Öland.

Läs mer: