Hanna Palmér inleder Linnédialogen.

Samverkan och lärarskicklighet i fokus på årets Linnédialog

Hur ser vägarna till lärarskicklighet ut och vad kan forskningen bidra med för svar? Det var några av frågorna som diskuterades på Linnédialogen i februari 2024. Linnédialogen är en konferens och mötesplats för aktiva inom skolverksamhet och lärarutbildning.

Ett trettiotal skolchefer och representanter från regionens skolhuvudmän samt medverkande från lärarutbildningen vid Linnéuniversitetet deltog när konferensen arrangerades för nionde gången. Under konferensen diskuterades hur lärarutbildning, skolutveckling och praktiknära forskning hänger ihop.

Hanna Palmér, vicerektor för nämnden för lärarutbildningar, betonar vikten av samarbete med regionens förskolor och skolor för att utveckla lärarutbildningen på rätt sätt.

Vi behöver utveckla arbetet för att rekrytera både ungdomar och personer mitt i livet som kan vara intresserade av en lärarutbildning. Det behövs även insatser för livslångt lärande och fortbildning för att behålla personal i förskola och skola, säger Hanna Palmér.

ULF – en nationell satsning
I dagsläget finns en nationell satsning, ULF (utbildning, lärande och forskning). Det är en försöksverksamhet som genomförs på uppdrag av regeringen sedan 2017. Syftet med satsningen är att utveckla långsiktiga samverkansmodeller mellan akademi och skola vad gäller forskning, skolverksamhet och lärarutbildning. Under Linnédialogen diskuterades det arbete som pågår just nu inom ULF vid Linnéuniversitetet. Läs mer om ULF här.

Lärarskicklighet – central faktor för goda elevresultat
Deltagarna fick ta del av en presentation om lärarskicklighet av forskaren Daniel Sundberg. Han är aktuell med den nyutgivna boken ”Utmärkt lärare – Forskning om lärarskicklighet och vägarna dit” (2023). I sin presentation belyste Daniel vad forskningen säger om lärarskicklighet, den enskilt mest betydelsefulla faktorn för att nå goda studieresultat.

Under Linnédialogen belystes också strategier och strukturer som möjliggör en närmare samverkan mellan lärare, lärarstudenter och forskare i syfte att stödja verksamhetsutveckling och praktiknära forskning.