Gula standar och roll ups

Förtydligande med anledning av påstådd cancelkultur på Linnéuniversitetet

Med anledning av att felaktiga påståenden kring utlysningen av en konstnärlig professur i design cirkulerat i flera olika svenska medier, vill vi härmed förtydliga och presentera korrekt fakta i ärendet.

Bakgrunden är utlysningen av en professur i design, med inriktning mot visuell kommunikation, vid Linnéuniversitetets fakultet för konst och humaniora.

I anställningsprofilen, som fakultetsstyrelsen antog 15 november 2022, (Dnr:  2021/723-2.2.1) beskrivs bland annat hur den akademiska miljön ser ut idag. Detta görs vid alla utlysningar, inom alla ämnesområden, för att presentera en övergripande bild av arbetsplatsen.

Denna uppräkning och beskrivning har dock felaktigt tillskrivits ställning som normerande krav för sökandens profil och forskningsinriktning.

Behörighetskrav och meriteringsgrunder för sökande ligger helt i linje med Högskoleförordningens öppna krav på skickligheter utan övriga specifikationer.

Därför kan angreppen mot utlysningen heller inte anses gälla ett förhållande som utgör ett hot mot akademisk frihet, utan tvärtom slår vakt om denna, och ingår således inte i underlaget som Linnéuniversitetet avgett som svar på UKÄ:s utredning om cancelkultur på svenska lärosäten.