Astronauter

Från skogen till rymden - Greetings from space med Fuglesang och Wandt

Ur ett traditionellt perspektiv känns det kanske inte helt naturligt att koppla skogsforskning till rymden. Faktum är dock att flera av Linnéuniversitetets forskare inom skogs- och datavetenskap arbetar inom ett område som kallas för jordobservationer där fjärranalys genom satellitdata från rymden bidrar till att öka kunskapen om våra skogar.

Den 20–21 mars har Svenska rymdforskares samarbetsgrupp (SRS) sin årliga nationella konferens med närmare hundra deltagare. I år står Linnéuniversitetet, genom institutionen för skog och träteknik och spetsforskningsmiljön DISA (Data Intensive Sciences and Applications), värd för konferensen som äger rum på campus i Växjö.

I samband med programpunkten Greetings from space gästas konferensen digitalt av de två svenska astronauterna Christer Fuglesang och Marcus Wandt.

Fuglesang var Sveriges första astronaut och det är bara en dryg månad sedan Marucs Wandt landande på jorden igen efter 18 dygn ombord på rymdstationen ISS.

– Astronauternas närvaro ger en extra stjärnglans och en unik inblick i rymdforskningens fascinerande värld. Att de delar med sig av sina erfarenheter här är både stort och mycket glädjande för oss som arrangörer. Men, det är också av största vikt för att inspirera och väcka intresse för naturvetenskap och teknik, säger Johan Fransson, professor i skogsbrukets digitalisering, institutionen för skog och träteknik vid Linnéuniversitetet.

Konferensen samlar forskare från olika svenska universitet och institut, som verkar inom olika discipliner och utforskar en mångfald av rymdrelaterade områden. Från jordobservationer och atmosfärisk fysik till astronomi – här möts experter inom en rad olika ämnen för att dela med sig av sina kunskaper.

– Det är en milstolpe för Linnéuniversitetet att för första gången vara värd för konferensen. Med en rad olika rymdrelaterade områden på dagordningen kan vi utlova en mycket spännande konferens med många tankeväckande diskussioner och innovativa idéer, säger Johan Fransson.

Kristine Dannenberg, ansvarig på Rymdstyrelsen för utforskning och tillträde till rymden, har koordinerat Marcus Wandts forskningsprogram tillsammans med den europeiska rymdorganisationen ESA. Hon har följt Marcus Wandt och de medverkande forskarna sedan våren 2023 då Marcus förberedelser inför rymdfärden började. Astronauterna kommer att berätta om sina rymdresor.

Kontaktpersoner

Johan Fransson, professor vid Linnéuniversitetet, 070-660 86 97, johan.fransson@lnu.se

Kristine Dannenberg, ansvarig för utforskning och tillträde till rymden, Rymdstyrelsen, 08-409 077 98, kristine.dannenberg@snsa.se

Maria Hamrin, docent i rymdplasmafysik, Umeå universitet, 070-325 80 38, Maria.Hamrin@space.umu.se