Avsnitten på UR Plays sida

Fyra nya öppna föreläsningar hos UR Samtiden

När årets nya professorer föreläste om sin forskning, var UR på plats och spelade in fyra av dem. Nu kan du lära dig mer om lässvårigheter, arbetsmarknadspolitik, mer idrott åt folket samt växter under tryck, antingen i Kunskapskanalen eller på UR Play.

Följande fyra föreläsningar spelades in av UR:

 • Katarina Schenker, professor i idrottsvetenskap med pedagogisk inriktning
  Mer idrott åt folket! Får vi bättre hälsa då?
 • Linda Fälth, professor i pedagogik
  Från bokstav till förståelse: Forskning om läsning, lässvårigheter och effektiva insatser
 • Martin Bader, professor i skogshushållning med inriktning mot skogens ekosystemtjänster
  Plants under pressure – global change effects on water and carbon relations of woody plants
 • Rickard Ulmestig, professor i socialt arbete
  Vem älskar kommunerna i arbetsmarknadspolitiken? En kritisk reflektion över hur det blev naturligt att arbetslösa som är fattiga skulle ha en annan arbetsmarknadspolitik

Se inspelningarna

 • Föreläsningarna går att se på UR Play: Installationsföreläsningar vid Linnéuniversitetet
 • De sänds även på Kunskapskanalen (repriser tillkommer senare):
  - Mer idrott åt folket! Får vi bättre hälsa då?: torsdag 14 mars 2024 kl 15:00
  - Växter under tryck: torsdag 14 mars 2024 kl 15:30
  - Från bokstav till förståelse: torsdag 14 mars 2024 kl 16:15
  - Vem älskar kommunerna i arbetsmarknadspolitiken?: fredag 15 mars 2024 kl 15:00
 • På UR Play finns även andra inspelningar med forskare från Linnéuniversitetet, från 2022 och 2021