karta över medelhavet och länderna runt omkring

Socialt arbete anordnar seminarium för kulturmediatorer i Palermo

Inom ramen för EU-projektet Globalt socialt arbete och mänsklig mobilitet anordnar socialt arbete ett seminarium, ett rundabordsamtal och en utbildning för kulturmediatorer i Palermo den 8 maj.

Social work under impact from a restrictive Swedish migration policy

Global migration framstår som en av de viktigaste utmaningarna för det samtida Europa. Detta är särskilt påtagligt i Medelhavsområdet dit de flesta migranter kommer och där frågor om mänskliga rättigheter dagligen ställs på sin spets. Socialarbetare befinner sig ofta i första ledet i mötet med de nyanlända och spelar därmed en nyckelroll både i hur nationer, regioner och kommuner möter upp migranters behov och i det praktiska arbetet med mottagande och inkludering. För Global ANSWER (ett H2020-MASCA-RISE program) är det övergripande syftet är att föra samman forskare från universitet i norra och södra Europa samt aktörer från olika organisationer, offentliga och civilsamhällets, som arbetar med socialt arbete och migration. Grundtanken är att socialt arbete med asyl, flykt och migration är ett gemensamt ansvar inom EU och inom detta program ska olika sätt att arbeta, s k best practices, identifieras och kunskap och lärdomar som baseras på det som görs dokumenteras, analyseras och spridas.

Syftet med de aktiviteter som nu ska genomföras i Palermo i samarbete mellan Palermo kommun, Palermos universitet och Linnéuniversitetet är att ta reda på mer om betydelsen av kulturmediering inom området socialt arbete med migration.

Läs mer om projektet Globalt socialt arbete och mänsklig mobilitet här.