bild på Graham Butler

Graham Butler har forskning som citeras i rättsligt dom vid EU:s högsta domstol

Graham Butler, professor i juridik vid institutionen för rättsvetenskap vid Fakulteten för samhällsvetenskap på Linnéuniversitetet, har fått sin forskning citerad i ett fall vid EU:s högsta domstol.

I ett förslag till avgörande som presenterades vid Europeiska unionens domstol (EU-domstolen), belägen i Luxemburg, torsdagen den 27 juni 2024 – i mål C-236/23, Matmut – lade generaladvokat Maciej Szpunar, en medlem av EU-domstolen, fram forskning författad av professor Graham Butler som stöd för sitt motiverade förslag.

I fallet, som är en begäran om förhandsavgörande från Cour de cassation (Högsta domstolen, Frankrike), citerade Generaladvokat Szpunar ‘The Prohibition of Abuse of EU Law: A Special General Principle’, ett kapitel skrivet av professor Graham Butler och Karsten Engsig Sørensen i ‘Research Handbook on General Principles in EU Law’, en ledande antologi publicerad 2022.

Matmut-fallet berör ett EU-direktiv om ansvarsförsäkring för motorfordon och övervakning av att denna försäkringsskyldighet uppfylls, avtalsrätt, trafikolyckor och missbruk av rättigheter.

Detta är den tionde gången som professor Butlers forskning har citerats vid EU:s högsta domstol.

Generaladvokat Maciej Szpunars förslag till avgörande i mål C-236/23, Matmut, som presenterades i juni 2024, finns tillgängligt här. Professor Butlers forskning, ‘The Prohibition of Abuse of EU Law: A Special General Principle’, publicerad i oktober 2022, finns tillgänglig här.