Uppdatering om händelseutvecklingen på campus i Växjö

Med anledning av händelseutvecklingen runt demonstranternas manifestation i huvudentrén i Växjö i onsdags delger krisledningen uppdaterad information för att ge fler bilder av händelserna på campus den 5 juni.

Under början av förra veckan ökade polisens och väktarnas närvaro på campus. Samtidigt började tälten plockas ner av demonstranterna och på onsdagsmorgonen fanns bara sju tält kvar. På onsdagsförmiddagen den 5 juni kom ytterligare ett mejl från demonstranterna, med upprepade krav och en rubrikrad som indikerade att det var deras avsikt att stanna kvar tills Linnéuniversitetet möter deras krav.

Strax före lunch flyttade ett tiotal demonstranter in i huvudbyggnaden framför Infocenter i huvudentrén. De ställde upp ett antal tält och satte sig sedan i ring och skanderade högljudda ramsor, bland annat riktade mot universitetets ledning.

Polis tillkallades eftersom de störde verksamheten och flera medarbetare upplevde situationen som hotfull och obehaglig. Demonstranterna blockerade delvis utgångar och utrymningsvägar.

Polisen meddelade demonstranterna att de befann sig i lokalerna utan tillstånd och bad dem lugnt att avlägsna sig senast klockan 12.30, annars skulle de bli avhysta. Vid utsatt klockslag satt demonstranterna fortfarande kvar och skanderade. Polisen ingrep därför och de tvingades lyfta ut några av dem medan andra leddes ut. En kvart senare var den sista demonstranten ute och polisen ställde i ordning i huvudentrén.

I sociala medier finns filmklipp publicerade som visar delar av händelseförloppet, där man kan tolka hanteringen av situationen annorlunda än den var.

Linnéuniversitetets ledning är angelägen om att alla människor ska kunna uttrycka sin åsikt och har återkommande poängterat vikten av att demonstranterna har den möjligheten. När man som grupp intar delar av lokaler och högljutt i megafon skanderar sina åsikter på ett sätt som stör verksamheten – både för studenter och medarbetare – är det inget en universitetsledning kan stå bakom. I det sammanhanget är det vår skyldighet att agera för att säkra allas rätt till yttrandefrihet liksom möjlighet till studiero och acceptabla arbetsförhållanden.