Skola

Informationsträffar: Vägar till examen för personal med erfarenheter från förskola eller skola

Det finns många personer som är verksamma i landets förskolor och skolor som saknar examen. Våren 2024 bjuder Linnéuniversitetets lärarutbildning in till digitala informationsträffar om program som kräver arbetslivserfarenhet och som leder till examen för arbete i förskola och skola.

Målgrupp för informationsträffarna är personal utan examen som redan arbetar i förskolor och skolor. Även skolhuvudmän och rektorer som har intresse av utbildningen är välkomna att ta del av informationen.

Det krävs ingen anmälan till informationsträffarna.
Vi använder det digitala verktyget Zoom. Mer information om Zoom finns via länkarna ovan till respektive informationsträff.

Hör gärna av dig om det finns några frågor eller om du vill prova tekniken i förväg tillsammans med oss! ruc@lnu.se

Varmt välkommen!

Informationsträffarna ingår i satsningen Forum för skolsamverkan som är en regional mötesplats för skolhuvudmän och Linnéuniversitetets forskare och utbildare. 2024 genomförs informationsmöten med fokus på olika aktuella områden.