deltagare vid symposiet

Internationellt forskningssymposium om deltagaraktiva metoder i forskning och klinik

Ett 30-tal forskare, kliniker, studenter, tekniska utvecklare och företagsledare från Sverige och Kanada möttes den 8 februari 2024 i ett kreativt hybrid-symposium.

Temat för symposiet var Actively engaging older adults in research and practice och syftet att utbyta erfarenheter och kunskap och skapa idéer för nya forskningsfrågor. Detta var det andra forskningssymposiet i ett pågående STINT-samarbete mellan Linnéuniversitetet och University of Calgary i Kanada. 

Värdar för evenemanget var Sofia Backåberg, lektor vid institutionen för hälso- och vårdvetenskap, samt Homa Rafiei Milajerdi och Georgina Freeman vid University of Calgary.