kollage

Israel–Palestinafrågan är kontroversiell och starkt ideologisk för svenska politiska partier

Hur använder politiker i de etablerade svenska partierna Israel–Palestinafrågan i sin strategi i partiet? Det har Maria Owiredu undersökt i sin avhandling i statsvetenskap vid Linnéuniversitetet.
– Jag har varit intresserad av varför den här frågan är så viktig politiskt, med tanke på att det är en kontroversiell fråga.

Maria Owiredu har i sin avhandling undersökt de svenska politiska partiernas inställning till Israel–Palestinafrågan under perioden 2006-2021. Hon har bland annat, genom att utgå från etablerade partimål, studerat vilka strategier politikerna i de etablerade svenska partierna använder när de diskuterar frågan. I avhandlingen har Maria Owiredu utgått fån fem partimål: policy, röstmaximering, position, partisammanhållning och internationell trovärdighet.

Strategisk relevans för de flesta partier

Resultaten visar att Israel-Palestinafrågan har strategisk relevans för flera politiska partier, vilket stödjer tidigare forskning. Partiernas ideologi och policy är viktigt, där Israel–Palestinafrågan är starkt ideologisk. Vänsterorienterade partier (som Miljöpartiet, Socialdemokraterna och Vänsterpartiet) tjänar mest på att strategiskt engagera sig i frågan.

Men resultaten visar att det kan anses partistrategiskt relevant även för partier som Kristdemokraterna och Liberalerna för att ta itu med Israel-Palestinafrågan. Centerpartiet är det parti som lägger minst uppmärksamhet på frågan.

Israel–Palestinafrågan är  politiserad, till skillnad från andra utrikespolitiska frågor. Samtliga partier förespråkar en tvåstatslösning och internationell rätt, men ser på konflikten på olika sätt. Det är en tydlig höger-vänster-fråga, säger Maria Owiredu.

– Handlar det om rätten att försvara sig eller stå upp för folkrätten? Jag har tidigare trott att frågan var mer kopplad till religion, men den är också ideologiskt förankrad i Sverige.

På vilket sätt kan dina resultat användas i praktiken?

– Israel-Palestinafrågan fortsätter att vara ett av de mest polariserade ämnena i den svenska utrikesdebatten. Min forskning ger svar på varför Israel–Palestinafrågan är relevant för svensk politik och ger kunskap om hur politiker från de olika partierna agerar och varför. På det sättet kan man själv förhålla sig till deras politik och fundera på var man själv befinner sig i det.

Maria Owiredu hoppas på möjlighet för fortsatt forskning i samma ämne.

– Det skulle vara intressant att fortsätta med en efterstudie över den utveckling som skett. Det engagemanget som finns nu, efter den 7 oktober 2023 och kriget som efterföljde, går inte att jämföra med tidigare engagemang. Men mina resultat bekräftar det som sker: Politiska partier följer sin linje, säger Maria Owiredu.

Mer information

Läs avhandlingen i sin helhet: Sveriges politiska partier och Israel-Palestinafrågan: En analys av svenska partiers agerande 2006–2021