Förskolebarn sitter i en ring.

Juridik i förskolan: Fortbildning för rektorer. Ny kurs startar hösten 2024

Är du rektor, biträdande rektor eller har motsvarande funktion i förskolan och vill lära dig mer om förskolans juridik? Välkommen med din ansökan!

I den här kursen fördjupar du dina kunskaper om förskolans styrning och rättsliga regleringar. Utbildningen ligger på grundläggande nivå och kräver inga tidigare studier inom det juridiska området.

Utbildningens innehåll

I utbildningen behandlas bland annat frågor om tillsyn och kvalitetsgranskning, barns inflytande, systematiskt kvalitetsarbete, rektors ansvar för den inre organisationen, diskriminering och kränkande behandling samt samarbete med föräldrar och vårdnadshavare. Utbildningen ger möjlighet till interventioner i form av förbättringsarbete i den egna verksamheten.

Kurskostnaden finansieras av Skolverket. För huvudmannen tillkommer kostnad för deltagarens litteratur, kostnad för kost och logi samt resor till och från internat. Kostnaden för internaten (kost och logi) är ca 6000 kr (exkl. moms).

Anmälan

Är du intresserad av att gå kursen? Prata med din huvudman eller närmaste chef som gör en anmälan. Anmälningsperiod för Juridik i förskolan: Fortbildning för rektorer är 16 maj till 1 september inför höstterminsstart 2024.

Mer information