Karin Lagergren, docent i musikvetenskap

Karin Lagergren invald i Kungliga Musikaliska Akademien

Musikforskaren Karin Lagergren är en av tretton nya ledamöter i Kungliga Musikaliska Akademien. Karin är forskare inom musikhistoria med fokus på den medeltida musiken i Skandinavien.

– Det känns otroligt hedrande och som en stor klapp på axeln för många års arbete. Jag är enormt glad och fortfarande lite chockad över beskedet, säger Karin Lagergren, docent i musikvetenskap.

Kungliga Musikaliska Akademien grundades 1771 av Gustav III. Den främjar tonkonst och musikliv i Sverige genom bland annat stipendier, priser, publikationer och evenemang. Akademien består av svenska och internationella ledamöter som är framstående på musikens område.

Som forskare i musikhistoria med den medeltida musiken i Skandinavien som huvudområde har Karin Lagergren specialiserat sig på musiken i den heliga Birgittas klosterorden.

– Vad som gör min forskning lite speciell är att jag är både musikforskare och musiker. Jag sjunger det jag forskar, och forskar om det jag sjunger, brukar jag säga. Det här passar väl in i Kungliga Musikaliska Akademiens verksamhet eftersom den omfattar både undervisning, utövande och forskning. Det är ett allomfattande synsätt på musik som passar mig väldigt bra, säger Karin Lagergren.

Ledamöterna bidrar med sin kompetens i akademiens arbete, exempelvis genom att medverka i dess nämnder, kommittéer och juryer. Akademien är också ofta remissinstans i politiska frågor som rör musiklivet.

– Genom mitt medlemskap vill jag arbeta för att synliggöra den riktigt tidiga musiken, det vill säga musik från medeltid och renässans, både på scen, inom forskning och inte minst i utbildningssammanhang, säger Karin Lagergren.

 

Mer information:

Läs mer på Kungliga Musikaliska Akademiens hemsida.

Karin Lagergren är en av forskarna i nätverket Medeltidsforum Linné.