Hur hanterar Sveriges regioner sin hälsodata?

Film: Hur hanterar Sveriges regioner sin hälsodata?

Under våren 2024 har majoriteten av Sveriges regioner intervjuats om hur arbetet med hälsodata, och inte minst utlämningen av hälsodata, fungerar idag. Detta har bidragit till en temperaturmätning och kartläggning av vilka möjligheter och utmaningar regionerna står inför idag.

Film: Vill du ha textning? Klicka på CC i filmspelarens meny och välj Svenska.
I detta seminarium presenterar forskare Tora Hammar och forskningskoordinator Diana Unander sin kartläggning efter att ha genomfört intervjuer i 18 av Sveriges 21 regioner, om hur regionerna hanterar sin hälsodata och vilka utmaningar som finns. Ledamot Johannes Nilsson presenterar en kartläggning om kliniska studier i Sverige och Kristina Kannisto, Region Stockholm, berättar om arbetet med att skapa ett nätverk med nyckelpersoner inom hälsodata.

- Detta är bara en första översikt, men det har varit väldigt värdefullt att samtala med de olika regionerna om hur de faktiskt arbetar med sin hälsodata och vilka behov de har, säger Tora Hammar, docent i hälsoinformatik vid eHälsoinstitutet, Linnéuniversitetet. 

Seminariet sändes den 30 maj 2024 och presenterades av HDS koordinator Sebastiaan Meijer, professor i vårdlogistik vid KTH och Mariana Gómez Johannesson, samverkansrådgivare vid Linnéuniversitetet.

Vill du vet mer? kontakta oss: 

Finansiärer

EU-logga
Vinnova-logga
EDIH-logga
HDS-logga